METEO - Sobotín - Rudoltice 520 m.n.m

Poloprofesionální meteorologická stanice na úpatí Jeseníků

Úvod Data měření Technika počasí v ČR

celkové grafy
slunce - měsíc
dešťové srážky
luxmetr
detektor srážek
detekce závějí
srovnání grafů
denní záznamy


význam čar v grafu

MODRÁ vyjadřuje ovlivnění snímacího pole snímače vlhkostí, tedy jak reaguje snímač na dopadající srážky. Rozsah je 0-100%. Pokud je snímač suchý, pohybuje se indikovaná hodnota kolem 20%. To je způsobeno záměrně  pro kontrolu připojení snímače k řídící elektronice.

ZELENÁ vykresluje venkovní teplotu v okolí snímače. Tento údaj je získáván z meteostanice a slouží ke kontrole chování vytápění snímače.

SVĚTLE ZELENÁ vykresluje teplotu povrchu snímače. Na základě této teploty je řízeno vytápění snímače v zimním období a sušení snímače pro jeho rychlou odezvu na přítomnost srážek. Tato teplota je získávána z integrovaného tepelného senzoru ve snímači. 

ORANŽOVÁ vyjadřuje rychlost větru v okolí snímače. Tento údaj je získáván z meteostanice a umožňuje sledování chování snímače při různých rychlostech větru, který má v zimním období vliv na povrchovou teplotu snímače a citlivost na sněhové srážky.

RŮŽOVÁ signalizuje stav binarního indikátoru elektroniky snímače indikujícího přítomnost srážek. Pokud se růžová čára nachází v dolní části grafu, není signalizována přítomnost srážek (déšť, sněžení), pokud je čára v půli grafu, znamená to, že elektronika vyhodnotila padání srážek a sepnula výstupní relé, případně nastavila indikátor v příslušném registru na hodnotu prší/sněží. 

Detekce tvorby závějí

  • Detekce se provádí pomocí speciálních vyhřívaných snímačů s velkou citlivostí na jemné srážky w-sensor firmy Trakce a.s.

  • Snímače detekují jak dešťové, tak sněhové srážky pohybující se horizontálně nad terénem.

  • Testují se dva typy snímačů:

    • s jemným zlaceným snímacím polem ve tvaru kostky

    • nerezový snímač ve tvaru válce.

  • Pro srovnání jsou uvedena data z kontrolní meteostanice pro sledování chování snímačů při různých teplotách a rychlostech větru. Zaznamenává se svod snímače v rozsahu 0-100%, teplota povrchu snímače v rozsahu 0-60 stupňů a aktivace binárního indikátoru přítomnosti srážek.

grafy zobrazují data za posledních 24 hodin s jednominutovým krokem, aktualizace zobrazení je jednou za 30 minut

 

   
 

(c) tombru 2007 - servis@tombru.com