METEO - Sobotín - Rudoltice 520 m.n.m

Poloprofesionální meteorologická stanice na úpatí Jeseníků

Úvod Data měření Technika počasí v ČR

celkové grafy
slunce - měsíc
dešťové srážky
luxmetr
detektor srážek
detekce závějí
srovnání grafů
denní záznamy


význam čar v grafu

MODRÁ vyjadřuje naměřenou hodnotu v jednotkách lux. V případě vstupu s velkým rozsahem 300-200000 lux je spodní práh citlivosti 300 lux a krok hodnoty také 300lx. U vstupu s vyšší citlivostí je spodní práh 1 lux a horní práh 500 lux.

RŮŽOVÁ indikuje stav signalizace den/noc. Jestliže je čára v spodní části grafu, signalizuje luxmetr den. Pokud je čára uprostřed grafu, signalizuje luxmetr noc. Parametry rozhodovacích úrovní signalizace den/noc včetně časového zpoždění přepnutí je možné libovolně nastavit. V případě vstupu s velkým rozsahem je v tomto případě nastaven práh na 300 lux a pro vstup s vyšší citlivostí 15 lux. 

 

 

Intenzita slunečního záření

Měření je prováděno pomocí luxmetru firmy Trakce a.s.  s čidlem směrovaným na jih. Od 15:15 selč se už uplatňuje stín z okolních stromů. Pozvolný náběh intenzity mezi východem a polednem je dán směrovým účinkem snímače vůči pohybu slunce na obloze. Propady intenzity znamenají přítomnost mraků.

měření luxmetrem s velkým rozsahem pro monitorování intenzity osvětlení během dne

měření luxmetrem s rozsahem do 500lx pro monitorování západu a východu slunce

 grafy zobrazují data za posledních 24 hodin s jednominutovým krokem, aktualizace zobrazení je jednou za 30 minut

 

   
 

(c) tombru 2007 - servis@tombru.com